Nowości w GeoGut

Informacje o nowościach i wydarzeniach. 

Facebook

Instagram

Kuźnia Alchemiczna

Kuźnia Alchemiczna

Sklep stacjonarny czynny:

czwartek - piątek

10.00 -15.00

sobota 11.00 - 15.00

Pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym.

Warsztaty odbywają się wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Adres: Kąty Bystrzyckie 14 k/ Lądka -Zdr.

tel. 74-814-85-62

PARTNERZY
Partnerzy 
Stowarzyszenie Geopark
Przedgórze Sudeckie
 
Polish Green
Home / Skały magmowe
Skały magmowe
Piotr Gut 07.05.2014 r.
mgr Renata Gut, mgr Piotr Gut
Skały magmowe – powstają w wyniku krystalizacji stopu krzemianowego w głębi ziemi lub na jej powierzchni.
Skały magmowe ze względu na genezę dzielimy na:
• głębinowe (plutoniczne) - powstałe na znacznej głębokości w skorupie ziemskiej (powolny spadek temperatury przy znacznym ciśnieniu), np.: perydotyt, gabro, noryt, dioryt, sjenit, granit, karbonatyt;
• hipabisalne (subwulkaniczne) – powstałe w warunkach pośrednich, np: diabaz, aplit, porfir (ryolit), doleryt;
• wylewne (wulkaniczne) – powstałe w wyniku krzepnięcia lawy na powierzchni ziemi (szybki spadek temperatury przy niskim ciśnieniu), np.: bazalt, melafir, porfir (ryolit), obsydian, andezyt.
Klasyfikacja skał magmowych oparta jest na zawartości krzemionki (SiO2) lub składzie mineralnym. Upraszczając tą klasyfikację, skały możemy podzielić na cztery grupy.
Skały kwaśne (o zawartości SiO2 powyżej 66%) - poza kwarcem w ich skład wchodzą również skalenie i łyszczyki, rzadziej amfibole i pirokseny. Głębinowe skały kwaśne (granitoidy): granit alkaliczno-skaleniowy, granit, granodioryt, tonalit. Subwulkaniczne skały kwaśne: aplit, mikrogranit, niektóre lamprofiry. Wylewne skały kwaśne (porfiry kwarcowe): ryolit alkaliczno-skaleniowy, ryolit, ryodacyt, dacyt.
Skały obojętne (o zawartości SiO2 53-66%) – składają się głównie ze skaleni, amfiboli, często piroksenów, biotytu i kwarcu. Głębinowe skały obojętne: sjenit, monzonit, dioryt, sjenodioryt. Wylewne skały obojętne (porfiry bezkwarcowe): trachit, latyt, andezyt, trachyandezyt, trachybazalt.
Skały zasadowe (o zawartości SiO2 45-53%) - główne składniki to skalenie, pirokseny, często również amfibole, oliwiny, skaleniowce. Głębinowe skały zasadowe: gabro, noryt,  anortozyt, fojait, sjenit nefelinowy, foidolit. Wylewne skały zasadowe: bazalt, tefryt, bazanit, fonolit, foidyt.
Skały ultrazasadowe (o zawartości SiO2 poniżej 45%) – składają się głównie z oliwinów, piroksenów oraz amfiboli. Najczęściej występują jako głębinowe: perydotyt, piroksenit, hornblendyt, harzburgit, karbonatyt.
 
 
Skały magmowe 
 granit czerwony  granit
Granit czerwony                                      Granit
skała magmowa  głębinowa                skała magmowa głębinowa
  
 melafir  labradoryt
Melafir (tzw. paleobazalt)                     Labradoryt
skała magmowa  wylewna                    skała magmowa  głębinowa
 
porfir  pegmatyt
Porfir                                                         Pegmatyt
skała magmowa  wylewna                  skała magmowa  głębinowa
 
karbonatyt  andezyt
Karbonatyt                                              Andezyt
skała magmowa  głębinowa               skał magmowa  wylewna
 
lawa gąbczasta   obsydian
Lawa gąbczasta                                      Obsydian - szkliwo wulkaniczne
skała magmowa  wylewna                  skała magmowa  wylewna
 
pumeks
Pumeks
skała magmowa  wylewna
 
Skały magmowe  - zdjęcia mikroskopowe płytek cienkich w swietle przechodzącym spolaryzowanym (nikole skrzyżowane)
 
anortozyt (płytka cienka - świetło przechodzące, nikole skrzyżowane)
 
 
 
Anortozyt 
Na zdjęciu: plagioklazy (zdeformowane lamele bliźniacze).
 
 
 
 
kontakt anortozytu z norytem
 
 
 
 
Kontakt anortozytu z norytem
Na zdjeciu: plagioklazy
 
 
Więcej zdjęć skał magmowych w Wirtualnym Muzeum Geologicznym>>>
ostatnia modyfikacja: 07.05.2014 r. 10337 odsłon