Nowości w GeoGut

Informacje o nowościach i wydarzeniach. 

Facebook

Instagram

Kuźnia Alchemiczna

Kuźnia Alchemiczna

Sklep stacjonarny czynny:

czwartek - piątek

10.00 -15.00

sobota 11.00 - 15.00

Pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym.

Warsztaty odbywają się wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Adres: Kąty Bystrzyckie 14 k/ Lądka -Zdr.

tel. 74-814-85-62

PARTNERZY
Partnerzy 
Stowarzyszenie Geopark
Przedgórze Sudeckie
 
Polish Green
Home / Kletno
Kletno
R. Gut 15.05.2014 r.

MINERAŁY ZŁOŻA W KLETNIE

mgr Piotr Gut

Można znaleźć: baryt, bornit, chalkopiryt, chalkozyn, chryzokola,fluoryt, galena, hematyt, kalcyt, kwarc, ametyst, magnetyt, malachit,uraninit.
Prawdopodobnie każdy zainteresowany minerałami poszukiwacz słyszał kiedyś o Kletnie. Postanowiłem jednak opisać tą lokalizację uwzględniając zmiany jakie zachodzą w tym rejonie. Aktualnie w Kletnie prowadzona jest intensywna eksploatacja hałd...

Krótka charakterystyka najczęściej spotykanych minerałów w Kletnie.

Baryt - BaSO4

Najczęściej w obrębie kwarcu i żył kwarcowo-fluorytowych, często w towarzystwie mineralizacji polimetalicznej. Listewkowe skupienia i gniazda do kilkunastu centymetrów średnicy. Pojedyncze osobniki osiągają wielkość do 3 cm. 

Niekiedy w kwarcu żyłowym spotyka się pustki po wyługowanych kryształach barytu, czasem wypełnione minerałami wtórnymi (np. malachitem). Baryt tworzy zazwyczaj kryształy o białym i białoróżowym zabarwieniu.

Bornit - Cu5FeS4

W kwarcu żyłowym, często wraz z mineralizacją polimetaliczną (chalkopiryt, chalkozyn, galena, baryt, etc.). Tworzy nieregularne skupienia o średnicy do 2 cm. Powierzchnie bornitu pokryte minerałami wtórnymi o pstrokatym zabarwieniu, na świeżym przełamie miedzianoczerwony.

Chalkopiryt - CuFeS2

Wraz z mineralizacją polimetaliczną w kwarcu żyłowym. Nieregularne skupienia o rozmiarach do 3 cm. Czasem w towarzystwie uraninitu.

Również w grubokrystalicznym fluorycie i kalcycie, luźno rozproszone ziarna do 5 mm średnicy.

Chalkozyn - Cu2S

W kwarcu żyłowym oraz w towarzystwie bornitu i mineralizacji polimetalicznej. Najczęściej jako nieregularne skupienia i ziarna o rozmiarach do kilku milimetrów. Niekiedy lite skupienia o średnicy do 8 cm.

 

Fragment żyły kwarcowo-węglanowej z chalkozynem

Chryzokola - Cu2-x(Al,Fe3+)xH2-x Si2O5(OH)4ŤnH2O

W kwarcu żyłowym oraz fluorycie jako nieregularne żyłki oraz pojedyncze skupienia kilku centymetrowej wielkości.

Najczęściej niebieskawa, turkusowa, zielona, rzadziej żołtobrązowa. Niekiedy w towarzystwie innych minerałów strefy wietrzenia (malachit, limonit).

 fluoryt i chryzokola - Kletnp

Fluoryt - CaF2

Jeden z najbardziej popularnych minerałów w Kletnie. Żyły fluorytowe i kwarcowo-fluorytowe w obrębie kwarcytów i marmurów, do kilku metrów miąższości. Również jako gniazda o średnicy do kilkunastu metrów.

Fluoryt najczęściej od jasno- do ciemnofioletowego, bezbarwny, zielony, rzadziej zielononiebieski. Czasem w kwarcu, w kawernach, kryształy automorficzne, wykształcone jako sześciany i/lub ośmiościany o średnicy do 1cm.

W towarzystwie uraninitu określany jako „antozonit” - czarny, silnie spękany, przy rozkruszaniu wydziela charakterystyczny zapach fluoru.

fluoryt - Kletno 

Galena – PbS

Wraz z mineralizacją polimetaliczną w kwarcu żyłowym. Nieregularne skupienia o średnicy do 1 cm. Czasem na brzegach ziaren przeobrażona w cerusyt.

Hematyt - Fe2O3

W żyłach kwarcowo-fluorytowych, jako warstewki w „kwarcu kapturowym”, pojedyncze skupienia i blaszki o średnicy do kilku milimetrów oraz jako ziemiste skupienia śmietany hematytowej. Często w towarzystwie minerałów uranu.

Również w rudzie magnetytowej, związanej ze skałami skarnowymi, jako zbite drobnoziarniste skupienia do kilkunastu centymetrów średnicy.

Kalcyt - CaCO3

W żyłach kwarcowo-fluorytowych i w kwarcu żyłowym. Pojedyncze ziarna o rozmiarach do kilku centymetrów o wyraźnie zaznaczonej łupliwości, często w większych skupieniach. Kalcyt najczęściej biały, szary, żółtawy, w towarzystwie minerałów uranu różowy.

Kwarc - SiO2

Główny minerał płonny złoża w Kletnie. W obrębie skał metamorficznych żyły kwarcowe i kwarcowo-fluorytowe do kilku metrów miąższości.

Kwarc żyłowy najczęściej białoszary, często zakończony szczotkami krystalicznymi o rozmiarach kryształów do 5 cm.

Dobrze wykształcone kryształy wykazują często budowę pasową (tzw. „kwarc kapturowy”). Tworzą przerosty kwarcu mlecznego z kwarcem zadymionym, ametystem, morionem i niekiedy hematytem lub fluorytem.

Ametyst najczęściej w kwarcu mlecznym jako żyły o miąższości do 3-4 cm, rzadziej szczotki krystaliczne. Czasem w kwarcu mlecznym piękne koronkowe przerosty z drobnymi żyłkami ametystu.

ametyst-Kletno

Magnetyt - Fe2+Fe3+2O4

W skarnach, główny składnik rudy magnetytowej. Żyła magnetytowo-krzemianowa do 2,5 m miąższości. Magnetyt najczęściej jako zbite drobnoziarniste skupienia, przerośnięty z granatami, piroksenami, amfibolami, niekiedy hematytem.

Malachit - Cu2CO3(OH)2

W kwarcu żyłowym oraz fluorycie jako nieregularne żyłki oraz pojedyncze skupienia kilku milimetrowej wielkości, w pobliżu kruszców miedzi, w paragenezie z chryzokolą, limonitem. Niekiedy w kawernach drobne promieniste skupienia igiełkowego malachitu.

malachit, fluoryt - Kletno

Uraninit - UO2

Wraz z mineralizacją kruszcową, w paragenezie z czarnym fluorytem, różowym kalcytem, morionem oraz hematytem. Skupienia nieregularne, nerkowate o średnicy do kilku centymetrów.

Często przeobrażony we wtórne minerały uranu: uranofan, torbernit, foumarieryt, etc.

Przekrój przez strefę nasunięcia Kletna

Zdjęcia minerałów z Kletna>>> 

 
ostatnia modyfikacja: 15.05.2014 r. 11904 odsłon