Nowości w GeoGut

Informacje o nowościach i wydarzeniach. 

Facebook

Instagram

Kuźnia Alchemiczna

Kuźnia Alchemiczna

Sklep stacjonarny czynny:

czwartek - piątek

10.00 -15.00

sobota 11.00 - 15.00

Pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym.

Warsztaty odbywają się wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Adres: Kąty Bystrzyckie 14 k/ Lądka -Zdr.

tel. 74-814-85-62

PARTNERZY
Partnerzy 
Stowarzyszenie Geopark
Przedgórze Sudeckie
 
Polish Green
Home / Budowa geologiczna Ziemi
Budowa geologiczna Ziemi
Piotr Gut 07.05.2014 r.
1.     Jądro ziemi
 
·          6370 km – 2900 km ;
Poniżej nieciągłości Gutenberga, nie przewodzącej fal sejsmicznych (poprzecznych).Wnioskuje się  stąd, że jądro zewnętrzne znajduje się w stanie ciekłym. Poniżej 5100 km obserwuje się pewien wzrost prędkości fal podłużnych, stąd przypuszcza się, że leżące głębiej jądro wewnętrzne wskutek szybkiego przyrostu ciśnienia jest w stanie stałym.
 
·          Jądro wewnętrzne
·          Temp. – kilka tysięcy  oC
·          Ciśnienie – kilkaset tysięcy Mpa
·          Skład  - Fe, Ni, S, Si, O2 , K – piryt, podtlenki Fe
 
·         5100 km – strefa przejściowa
 
·          Jądro zewnętrzne
·          Stan ciekły
·          Ruchy konwekcyjne – różnica ciśnień między płaszczem a jądrem; dostarczenie materiału z płaszcza. Ruchy konwekcyjne są źródłem magnetyzmu Ziemi.
·          2900 km- strefa Gutenberga
 
2.     Płaszcz Ziemi
·          Mezosfera + astenosfera + najniższa warstwa litosfery;
 
·           Płaszcz dolny
·          Mezosfera
W-wa Ziemi leżąca pomiędzy astenosferą i barysferą(jądrem Ziemi), a więc od około 350 do 2900 km.
Odznacza się ciągłym, choć niejednostajnym, wzrostem prędkości fal sejsmicznych z głębokością, wzrostem gęstości i temp (2000- 3000oC). W skutek wielkiego ciśnienia materiał skalny jest w stanie stałym.
·          lity
·          temp. – ok. 2000- 3000 oC
             ciśnienie – bardzo wysokie
 
·          Płaszcz górny
·          Astenosfera
Warstwa o obniżonej prędkości. Odznacza się znacznie większą plastycznością (co się przejawia spadkiem prędkości fal sejsmicznych, niż nadległa litosfera i leżąca niżej mezosfera. Takie właściwości astenosfery przypisuje się częściowemu stopieniu skał w jej obręnbie – rodzeniu się magmy. Granice astenosfery przypadają na różnych głębokościach (10-100 km górna; ok. 350 km dolna.
·          10 % przechodzi w fazę ciekłą; Stanowi smar ułatwiający poruszanie się po niej litosfery.
·          Fikcyjna skała pyrolit- mieszanina bazaltów i perydotytu
·          Powyżej najniższa warstwa  litosfery- w-wa perydotytowa (perydotyt granatonośny, dunit, eklogity).
 
·          Powierzchnia Mohorovicica- MOHO
·          Wyznaczona przez skokowy wzrost prędkości fal sejsmicznych i wzrost gęstości skał.
 
3.     Litosfera
·          Sztywna i krucha w stosunku do astenosfery nad którą się znajduje.
·          Złożona z typowych skał, nie różniących się istotnie od znanych na powierzchni.
·          Lokalnie zjawiska magmowe i zjawiska wulkaniczne.
·          Sięga w głąb od 10 do 100 km.
·           Obejmuje skorupę ziemską i warstwę  perydotytową, zaliczaną do górnego płaszcza.
 
4.     Skorupa ziemska
 
·          Oceaniczna
·          Miąższość- 5-8 km ; duża gestość
·          Sekwencja
1)    W-wa osadowa; miąższość do paru km;
2)    W-wa pośrednia; złożona z naprzemianległych law bazaltowych i skał osadowych ; miąższość- do paru km;
3)    W-wa bazaltowa (bazalt  + gabro); skały zasadowe częściowo zmetamorfizowane;
·          Kontynentalna
·          Skały kwaśne i zasadowe;
·          Mniejsza gęstość; bardziej miąższe;
1)W-wa osadowa; miąższość do kilkunastu km;
2)W-wa granitowa; miąższość do ok. 30 km;
3)W-wa bazaltowa
·          Suboceaniczna- przejściowa
·          Duża grubość w-wy osadowej.
 
budowa wewnetrzna Ziemi, „WULKANY”- B.EDMAIER , A.JUNG-HUTTL

Budowa wewnetrzna Ziemi, „WULKANY”- B.EDMAIER , A.JUNG-HUTTL

ostatnia modyfikacja: 07.05.2014 r. 10798 odsłon